Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

FR
Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

OPGELET: Aanvraagformulieren voor herstelmaatregelen moesten ingediend worden voor 31 oktober 2012 en kunnen niet meer worden ingediend

Met al uw vragen voor bijkomende informatie kunt u terecht bij het:

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik
Brederodestraat 21
1000 Brussel
02-549 03 70 / 02-549 02 14
info@centrum-arbitrage-misbruik.be
  • Aanvraagformulieren voor herstelmaatregelen kunnen niet meer worden ingediend.
  • Het Centrum is operationeel vanaf 01/03/2012.